Künye

İmtiyaz Sahibi
Saray Gazetesi, Gazetecilik, Matbaacılık, Reklamcılık Adına
Alper Karahan

Genel Yayın Yönetmeni
Alper Karahan

Saray Haber